Oratoř

ORATOŘ
otevřené aktivity pro volný čas dětí a mládeže

 
Co je ORATOŘ?

     ORATOŘ je projekt, jehož hlavním cílem je nabídnout dětem a mladým lidem takové volnočasové aktivity, které je motivují ke smysluplnému trávení jejich volného času.  

   
Pro koho je ORATOŘ určena?

     Nabídku "Oratoře" mohou využívat všechny děti a mladí lidé ve věku od 6 do 20 let a to bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, národnosti a náboženského vyznání.

  
 
Co v rámci ORATOŘE nabízíme?

Pravidelný provoz: pondělí - pátek od 14:00 do 18:00   

V rámci pravidelného provozu mohou děti a mladí lidé využívat vnitřní a venkovní prostory.

Ve vnitřních prostorách se nachází stolní fotbálek, pingpongový stůl, místo vyhrazené na hraní stolních her a půjčovna sportovních potřeb, kde si lze zapůjčit sportovní pomůcky, jako např. brusle, skate, helmy, fotbalové, basketbalové a volejbalové míče, pingpongové pálky, míčky na stolní fotbálky, stolní hry atd.

Ve venkovních prostorách se nachází:

 

 


Jednorázové akce: víkendovky a tábory

Jednorázové akce mají především sportovní a rekreační charakter. Jedná se o  letní tábory, výjezdy na hory, jednodenní výlety, atd..

Cílem jednorázových aktivit je umožnit dětem a mladým strávit několik dnů mimo ulice velkoměsta, navázat pozitivní vztahy se svými vrstevníky, zažít sopoustu zábavy, zjistit si co dovedou a na čem by měli zapracovat, atd.

 
Kolik za nabídku ORATOŘE zaplatíte?

Každý, kdo chce navštěvovat ORATOŘ, si musí pořídit průkazku platnou vždy na školní rok.

Pro školní rok 2017/2018 platí účastníci symbolický příspěvek:
150 Kč/rok (děti do 14 let včetně)
300 Kč/rok (mladí od 15 do 17 let včetně)
500 Kč/rok (mládež nad 18 let - tyto průkazky vyřizuje jen vedoucí Oratoře)

Oratoř podporují: MŠMT, MČ Praha 8, MHMP

    Děkujeme!!!   

Podpořte nás

DSCN1001

Pro potvrzení o poskytnutí daru, kontaktujte tel: 283029311, 734648946, e-mail: stredisko@sdb.cz spackova@sdb.cz 

Upřímně děkujeme za Vaše dary.

č. účtu na rekonstrukci vstupu: 2701348797/2010

----------------------------------------------------

Klub přátel střediska - více info zde

Více informací