Tábory, akce

Přihlašování pomocí www.strediskokobylisy.cz/prihlasky

bude zahájeno 1. 2. 2018

 Nabídka chaloupek, táborů v roce 2018

FIN_chaloupky 2018_small

 

prazdniny 2017 082

O chaloupkách

Některé z našich pobytových akcí v salesiánské tradici označujeme jako chaloupky. To znamená, že se vyznačují těmito typickými rysy:

  • Relativně malá skupina. Ta napomáhá vytvoření dobrých vztahů, všichni mohou tvořit jednu partu.
  • Rodinná atmosféra - cílem vedoucích a animátorů je, aby se děti na chaloupce cítily jako doma.
  • Křesťanské prvky. Na chaloupkách jsou děti vychovávány v duchu křesťanských hodnot, pobyt bude obsahovat i chvíle pro modlitbu a podobně. Chaloupky jsou ale otevřeny pro všechny bez rozdílu vyznání, nikdo není do ničeho nucen.

Další informace

Termín pro platby: O termínu platby budete informováni prostřednictvím e-mailu, který obdržíte po přihlášení do aktivity.

Informace o konkrétní akci: Do 13. 6. Vám vedoucí akce zašle dopis s podrobnými informacemi ohledně tábora či chaloupky. (Sraz, co s sebou, atd.)

Pravidla přijímání dětí na tábory - chaloupky: Na tábory a chaloupky  jsou přednostně přihlašovány děti, které již na chaloupkách nebo táborech byly
v loňském roce. ( zdůvodu kontinuity programů a navázaných přátelských vazeb).
Tato možnost trvá od 1. února pouze do 7. února. Pokud se v této době nepřihlásí děti, které se chaloupek, táborů, účastnily v předcházejícím roce , postupujeme místa dalším zájemcům v pořadí, v kterém se přihlásili.

Přihlášky jsou schvalovány do 10 pracovních dní. V případě, že nedostanete vyrozumění, prosím, pište na e-mail: chaloupky@sdb.cz, tel: 283029311

Platby: Příspěvek na pobyt můžete platit buď v hotovosti na recepci Salesiánského centra, nebo lépe převodem na účet 27-7436400277/0100. Variabilní symbol je uveden v dolní části přihlášky s údaji o platbě.

Storno poplatky:
Částky vratek za pobytové akce jsou stanovovány podle těchto pravidel:
a) V případě odhlášení ze zaplacené aktivity 14 (a více dní předem) je vráceno 100% platby,
b)14 a méně dní před akcí 50% platby,
c) při odhlášení v den odjezdu nebo v průběhu akce je storno poplatek 100%.

Jak se přihlásit: Návod najdete zde

Nevíte si rady?

Můžete se na nás obrátit mailem (chaloupky@sdb.cz) nebo na telefonní číslo 731 604 362 (Václav Jiráček)

 Bezinfekčnost stáhněte zde.

Podpořte nás

DSCN1001

Pro potvrzení o poskytnutí daru, kontaktujte tel: 283029311, 734648946, e-mail: stredisko@sdb.cz spackova@sdb.cz 

Upřímně děkujeme za Vaše dary.

č. účtu na rekonstrukci vstupu: 2701348797/2010

----------------------------------------------------

Klub přátel střediska - více info zde

Více informací