Sederová večeře 2017

Sederová večeře 2017
13. dubna 2017

Včera se v Salesiánském středisku mládeže konala Sederová večeře, připomínka židovské večeře na oslavu slavného vyjití Izraele z egyptského otroctví.

Tato večeře má, podobně jako jiné židovské svátky, hluboký vztah ke křesťanské víře – právě během této večeře Ježíš Kristus ustanovil Nejsvětější svátost a začalo při ní jeho slavné přejití skrze smrt k životu.
Cílem večeře není dobře se najíst, ale spíše připomenout si a prožít významné skutečnosti. Žádná část pokrmu se nepřijímá jen tak, kvůli samotnému jídlu, každá má svůj symbolický význam. Včerejší večer byl nádherný svou slavnostní a přátelskou atmosférou. Večeře se účastnilo 40 zaměstnanců, dobrovolníků a animátorů střediska.

Foto zde

Podpořte nás

DSCN1001

Pro potvrzení o poskytnutí daru, kontaktujte tel: 283029311, 734648946, e-mail: stredisko@sdb.cz spackova@sdb.cz 

Upřímně děkujeme za Vaše dary.

č. účtu na rekonstrukci vstupu: 2701348797/2010

----------------------------------------------------

Klub přátel střediska - více info zde

Více informací