Centrum pro rodinu

Zlatá brána 

 • setkání plná písniček, říkadel, tanců a her
 • pěvecká příprava, práce s říkadly, hudebně-pohybová cvičení a pohybové a taneční hry
 • pro děti 3,5 - 5 let: středa od 10:30 - 11:30 v klubovně U Hrocha
 • pro děti 4 - 6 let: pondělí od 13:30 -14:30 v klubovně U Hrocha
 • lektorka: PhDr. Markéta Kahoferová 
 • cena: 800,- Kč/pololetí nebo 1.400,- Kč/škol.rok
 • přihlašování na www.strediskokobylisy.cz/prihlasky

Předškolák 

 • předškolní výchova pro děti (5-7 let), které v příštím roce zahajují školní docházku
 • úterý 14:00-14:50 v klubovně U Svišťů
 • zaměřuje se na rozvoj grafomotoriky, matematických představ a jazykovou výchovu
 • vede: Mgr. Lenka Vaculová FMA
 • cena: 800,- Kč/pololetí nebo 1.400,- Kč/škol.rok
 • přihlašování na www.strediskokobylisy.cz/prihlasky

Skotačení

 • cvičení pro děti 3-5 let 
 • středa 13:10 - 14:00 v tělocvičně SaSM
 • pohybové hry, procvičení hrubé i jemné motoriky, zapojení říkadel a písniček, opičí dráha
 • lektorka: Mgr. Eva Klimánková kontakt: eva.klimankova@strediskokobylisy.cz, tel.: 777 182 712
 • cena: 800,- Kč/pololetí nebo 1.400,- Kč/škol.rok
 • přihlašování na www.strediskokobylisy.cz/prihlasky

Malý objevitel

 • přírodovědné hrátky pro děti 5-8 let
 • středa 14:00 - 14:45 v klubovně U Beránka
 • probíhá pouze v prvním pololetí (do 31.1.2019)
 • lektorka: Ing. Pavlína Trpkošová
 • cena: 800,- Kč, přihlašování na www.strediskokobylisy.cz/prihlasky